Hur fungerar egentligen fotosyntesen?

Den underbara fotosyntesen

Fotosyntesen kallas den process där gröna växter fångar upp solljusets strålningsenergi och omvandlar det till något användbart för invånarna på planeten Jorden. Det är under fotosyntesen som syre frigörs, som vi sedan andas in och omsätter i våra kroppar. Men det är så klart inte bara människor som har nytta av fotosyntesen, även andra djur och till och med växter har nytta av fotosyntesen!

Fotosyntesen brukar förenklas genom en illustrativ formel, som beskriver vad fotosyntesen omsätter och producerar:

  koldioxid + vatten + ljusenergi -> glukos + syre
Bild på fotosyntesens förlopp
Fotosyntesen omvandlar
koldioxid till syre

Två reaktionstyper

Fotosyntesen brukar delas in i två olika reaktioner, ljus- och mörkerreaktionen. I ljusreaktionen absorberas ljus, och ljus är därför nödvändigt för ljusreaktionens funktion. Mörkerreaktionen behöver inte ljus för sin del i fotosyntesen, och äger rum "inuti" de gröna växterna.

Ljusreaktionen

Ljusreaktionen fångar med hjälp av klorofyllet upp solljusets strålningsenergi och bildar ATP, som är en så kallad nukleotid och kan liknas vid energipaket. Här spjälkas även vatten till syre och väte, där syret avges ut i atmosfären och vätet tas om hand av växterna och används i mörkerreaktionen.

Mörkerreaktionen

Mörkerreaktionen ansvarar för att omvandla koldioxid till glukos. Detta genom att koldioxiden binds till en större molekyl med hjälp av kolatomer, och slutligen utvecklas till glukos genom kemiska reaktioner i växterna.

Fotosyntesens motsats

Den glukos som skapas av mörkerreaktionen använder sedan växterna för sina egna behov, genom att bryta ner glukosen frigörs energi som växterna kan använda för att t.ex. producera cellulosa som används i cellväggarna. Nedbrytningen av glukosen kallas cellandningen, och kan ses som en motsats till fotosyntesen. I vissa fall kan det vara så att växter bildar ett överskott av glukos, och det är tack var det som frukter kommer till!Kommentarer


#1   Lina   2017-05-30 13:31  
Hej! När uppdaterades eran text ¨Hur fungerar fotosyntesen?¨ (https://hurfungerar.se/vetenskap/biologi/fotosyntesen). Behöver ha exakt datum, tack på förhand!

#2   Hur fungerar?   2017-05-30 13:45  
Hej Lina! Texten uppdaterades senast den 8 april 2017 kl. 23:29.

#3   ronja   2017-10-24 20:14  
Hej! Jag undrar om denna artickel har blivit uppdaterad senare än 8 april och ven som skrivit sidan, är det en forskare eller en "vanlig person" ( misstolka mig rätt)?
Tack i förhand!
Mhv Ronja

#4   Hur fungerar?   2017-10-26 18:49  
Hej Ronja! Ursäkta sent svar. Texten har inte uppdaterats sedan det som skrivits ovan, och den är skriven av en "vanlig person" (med stort intresse för vetenskap). :)

Skriv en kommentar