Hur fungerar egentligen hinduisk kosmologi?

Enligt hinduisk kosmologi existerar universum på ett cykliskt sätt i symbios med guden Brahmas liv. Brahma har en livstid om ungefär 100 Brahma-år, ett Brahma-år varar ca. 3 110 miljarder år (vanliga). När Brahmas liv tar slut går även universum under, för att sedan börja om från början i och med att Brahma övergår till en ny inkarnation. Man räknar med att hälften av Brahmas liv, ungefär 15 520 miljarder år, har gått sedan nuvarande universums början. Under Brahmas långa liv inträffar även en mängd andra cykler. Vid slutet av varje Brahma-dag, ungefär 4,32 miljarder år, förtärs materian i universum av en väldig eld. Därefter vilar Brahma en natt av samma längd, under vilken universum ligger öde, för att sedan återuppstå när Brahma vaknar.

En Brahma-dag kallas för en kalpa. En kalpa består i sin tur av 14 manvantara-generationer. Varje manvantara-generation består av 71 divya-yugas (chaturyugas), och varje divya-yuga delas slutligen in i fyra yugas:
Sat yuga: 1 728 000 år
Treta yuga: 1 296 000 år
Dwapara yuga: 864 000 år
Kali yuga: 432 000 år

Enligt utförda beräkningar har man kommit fram till att vi befinner oss ca. 5 100 år (±20 år) in i en kali yuga-period.

Tideräkningen enligt hinduisk kosmologi

Ganska fantasifullt, eller hur? :-)

Skriv en kommentar